Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty w toku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty zakończone

mgr Paulina Kowalczyk-Matys

Społeczności środkowej i późnej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza w dorzeczu górnej Wisły w świetle znalezisk sepulkralnych
więcej o mgr Paulina Kowalczyk-Matys

mgr Armand Zyzman

Budownictwo i wewnętrzne rozplanowanie osad kultury łużyckiej w Małopolsce Zachodniej
więcej o mgr Armand Zyzman

mgr Jadwiga Olbrot

Wytwórczość ceramiki od XIII do początku XVI w. na terenie południowej Polski
więcej o mgr Jadwiga Olbrot

mgr Natalia Małecka-Drozd

Kształtowanie przestrzeni osadniczej w starożytnym Egipcie od okresu protodynastycznego do początku Średniego Państwa
więcej o mgr Natalia Małecka-Drozd

mgr Karol Dzięgielewski

Patterns of culture and economy in the Late Bronze Age and Early Iron Age in Kraków region (western Małopolska)
więcej o mgr Karol Dzięgielewski

mgr Krzysztof Michalczewski

Produkcja przedmiotów z kości i poroży w okresie Xiongnu-Xianbei (III/II w. p.n.e. - VI w. n.e.) w południowej Syberii
więcej o mgr Krzysztof Michalczewski

mgr Anna Kubica-Grygiel

Populacja dorzecza górnej Wisły od połowy X w. do połowy wieku XIII na podstawie badań archeologicznych i antropologicznych cmentarzysk szkieletowych.
więcej o mgr Anna Kubica-Grygiel

mgr Julia Kościuk-Załupka

Usage of ochre on the verge of Neolithisation from Levant till Carpathian Basin
więcej o mgr Julia Kościuk-Załupka

mgr Piotr Kalicki

People of the fog. Adaptations of the complex societes to environment in Lomas de Lachay, Central coast of Peru
więcej o mgr Piotr Kalicki

mgr Magdalena Kazimierczak

Ceramika wczesnodynastyczna z Tell el-Murra na tle innych ośrodków Delty północno-wschodniej
więcej o mgr Magdalena Kazimierczak

mgr Barbara Zając

Rzymskie mennictwo prowincjonalne Bitynii i Pontu w okresie panowania Trajana
więcej o mgr Barbara Zając

mgr Magdalena Sobas

Proto- i wczesnodynastyczna ceramika z Komu Zachodniego w Tell el-Farcha na tle innych osad z terenu Delty Nilu
więcej o mgr Magdalena Sobas