Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty w toku

mgr Krzysztof Michalczewski

Produkcja przedmiotów z kości i poroży w okresie Xiongnu-Xianbei (III/II w. p.n.e. - VI w. n.e.) w południowej Syberii
więcej o mgr Krzysztof Michalczewski

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty zakończone

mgr Anna Kubica-Grygiel

Populacja dorzecza górnej Wisły od połowy X w. do połowy wieku XIII na podstawie badań archeologicznych i antropologicznych cmentarzysk szkieletowych.
więcej o mgr Anna Kubica-Grygiel

mgr Julia Kościuk-Załupka

Usage of ochre on the verge of Neolithisation from Levant till Carpathian Basin
więcej o mgr Julia Kościuk-Załupka

mgr Piotr Kalicki

People of the fog. Adaptations of the complex societes to environment in Lomas de Lachay, Central coast of Peru
więcej o mgr Piotr Kalicki

mgr Magdalena Kazimierczak

Ceramika wczesnodynastyczna z Tell el-Murra na tle innych ośrodków Delty północno-wschodniej
więcej o mgr Magdalena Kazimierczak

mgr Barbara Zając

Rzymskie mennictwo prowincjonalne Bitynii i Pontu w okresie panowania Trajana
więcej o mgr Barbara Zając

mgr Magdalena Sobas

Proto- i wczesnodynastyczna ceramika z Komu Zachodniego w Tell el-Farcha na tle innych osad z terenu Delty Nilu
więcej o mgr Magdalena Sobas

mgr Mateusz Kalita

Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Małopolskiej na tle środkowoeuropejskim
więcej o mgr Mateusz Kalita

mgr Agnieszka Brzeska-Zastawna

Wytwórczość i użytkowanie wyrobów kamiennych w społecznościach kultury badeńskiej na obszarze Małopolski
więcej o mgr Agnieszka Brzeska-Zastawna

mgr Stanisław Wilk

Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi na wyżynie małopolskiej
więcej o mgr Stanisław Wilk

mgr Maciej Wacławik

Kulturalne i gospodarcze znaczenie pustyni Negev w okresie bizantyńskim
więcej o mgr Maciej Wacławik

mgr M. Byrska-Fudali

Zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej z terenu kultury przeworskiej i oksywskiej
więcej o mgr M. Byrska-Fudali

mgr Łukasz Miszk

Agora Nea Paphos na Cyprze
więcej o mgr Łukasz Miszk