Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty zakończone

mgr Anna Kubica-Grygiel

Populacja dorzecza górnej Wisły od połowy X w. do połowy wieku XIII na podstawie badań archeologicznych i antropologicznych cmentarzysk szkieletowych.
więcej o mgr Anna Kubica-Grygiel

mgr Julia Kościuk-Załupka

Usage of ochre on the verge of Neolithisation from Levant till Carpathian Basin
więcej o mgr Julia Kościuk-Załupka

mgr Piotr Kalicki

People of the fog. Adaptations of the complex societes to environment in Lomas de Lachay, Central coast of Peru
więcej o mgr Piotr Kalicki

mgr Magdalena Kazimierczak

Ceramika wczesnodynastyczna z Tell el-Murra na tle innych ośrodków Delty północno-wschodniej
więcej o mgr Magdalena Kazimierczak

mgr Barbara Zając

Rzymskie mennictwo prowincjonalne Bitynii i Pontu w okresie panowania Trajana
więcej o mgr Barbara Zając

mgr Magdalena Sobas

Proto- i wczesnodynastyczna ceramika z Komu Zachodniego w Tell el-Farcha na tle innych osad z terenu Delty Nilu
więcej o mgr Magdalena Sobas

mgr Mateusz Kalita

Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznurowej z Wyżyny Małopolskiej na tle środkowoeuropejskim
więcej o mgr Mateusz Kalita

mgr Agnieszka Brzeska-Zastawna

Wytwórczość i użytkowanie wyrobów kamiennych w społecznościach kultury badeńskiej na obszarze Małopolski
więcej o mgr Agnieszka Brzeska-Zastawna

mgr Stanisław Wilk

Adaptacja zakarpackich wzorców kulturowych epoki miedzi na wyżynie małopolskiej
więcej o mgr Stanisław Wilk

mgr Maciej Wacławik

Kulturalne i gospodarcze znaczenie pustyni Negev w okresie bizantyńskim
więcej o mgr Maciej Wacławik

mgr M. Byrska-Fudali

Zapinki o konstrukcji środkowolateńskiej z terenu kultury przeworskiej i oksywskiej
więcej o mgr M. Byrska-Fudali

mgr Łukasz Miszk

Agora Nea Paphos na Cyprze
więcej o mgr Łukasz Miszk